Close

Housing Minister visited Polavaram R&R house construction site at Krishnunipalem village, Gokavaram Mandal.

Publish Date : 29/08/2019
Polavaram R&R housing site visit by Minister

Housing Minister visited Polavaram R&R house construction site at Krishnunipalem village, Gokavaram Mandal. Press Note