Close

ముక్తేశ్వరం

పురాతన పురాణాల్లో ముక్తేశ్వరం ప్రధానంగా చారిత్రక ప్రదేశం. ఇక్కడ ఉన్న ముక్తేశ్వర స్వామి పేరు మీద ఈ క్షేత్రానికి ముక్తేశ్వరం పేరు పెట్టబడింది.