Close

24-09-2018 న విధాన గౌతమి సమావేశ మందిరం, కాకినాడ వద్ద ప్రభుత్వ ఇ-మార్కెట్ సంస్థ పై వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల అధికారులకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.