Close

15.02.2020 న జిల్లా కలెక్టర్ ఆసుపత్రి అభివృద్ధి కమిటీని నిర్వహించారు. పార్లమెంట్ సభ్యులు, కాకినాడ, శాసనసభ సభ్యులు, కాకినాడ నగరం మరియు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.