Close

03.02.2020 న జిల్లా కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్ స్పందన ప్రజా ఫిర్యాదులను నిర్వహించారు. జాయింట్ కలెక్టర్ -2, ఇతర అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు