Close

గ్రామాలు

క్రమ సంఖ్య డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామం పేరు
1 అమలాపురం కొత్తపేట మందపల్లి
2 అమలాపురం కొత్తపేట వాడపాలెం
3 అమలాపురం కొత్తపేట కొత్తపేట
4 అమలాపురం కొత్తపేట పలివెల
5 అమలాపురం కొత్తపేట గంటి
6 అమలాపురం కొత్తపేట అవిడి
7 అమలాపురం కొత్తపేట బిళ్లకుర్రు
8 అమలాపురం కొత్తపేట ఖండ్రిక
9 అమలాపురం కొత్తపేట వానపల్లి
10 అమలాపురం కొత్తపేట మోడేకుర్రు
11 అమలాపురం అంబాజీపేట వక్కలంక
12 అమలాపురం అంబాజీపేట పశుపల్లి
13 అమలాపురం అంబాజీపేట ముక్కామల
14 అమలాపురం అంబాజీపేట చిరతపూడి
15 అమలాపురం అంబాజీపేట పుల్లేటికుర్రు
16 అమలాపురం అంబాజీపేట ఇరుసుమండ
17 అమలాపురం అంబాజీపేట మొసలపల్లి
18 అమలాపురం అంబాజీపేట గంగలకుర్రు
19 అమలాపురం అంబాజీపేట కె.పెదపూడి
20 అమలాపురం అంబాజీపేట ఇసుకపూడి
21 అమలాపురం అంబాజీపేట మాచవరం
22 అమలాపురం అంబాజీపేట నందంపూడి
23 అమలాపురం అంబాజీపేట తొండవరం
24 అమలాపురం అమలాపురం పాలగుమ్మి
25 అమలాపురం అమలాపురం నడిపూడి
26 అమలాపురం అమలాపురం నల్లమిల్లి
27 అమలాపురం అమలాపురం ఎ.వేమవరం
28 అమలాపురం అమలాపురం భట్నవిల్లి
29 అమలాపురం అమలాపురం అమలాపురం(రూరల్)
30 అమలాపురం అమలాపురం జనుపల్లె
31 అమలాపురం అమలాపురం ఈదరపల్లి
32 అమలాపురం అమలాపురం ఇందుపల్లి
33 అమలాపురం అమలాపురం బండారులంక
34 అమలాపురం అమలాపురం గున్నేపల్లి అగ్రహారం
35 అమలాపురం అమలాపురం సాకుర్రు
36 అమలాపురం అమలాపురం పేరూరు
37 అమలాపురం అమలాపురం ఇమ్మిడివరప్పాడు
38 అమలాపురం అమలాపురం తాండవపల్లి
39 అమలాపురం అమలాపురం వన్నెచింతలపూడి
40 అమలాపురం అమలాపురం సమనస
41 అమలాపురం అయినవిల్లి మాడుపల్లి
42 అమలాపురం అయినవిల్లి వీరవల్లిపాలెం
43 అమలాపురం అయినవిల్లి చింతనలంక
44 అమలాపురం అయినవిల్లి వెలువలపల్లి
45 అమలాపురం అయినవిల్లి అయినవిల్లి
46 అమలాపురం అయినవిల్లి కోటిపల్లిభాగ
47 అమలాపురం అయినవిల్లి శానపల్లిలంక
48 అమలాపురం అయినవిల్లి కొండుకుదురు
49 అమలాపురం అయినవిల్లి క్రాప
50 అమలాపురం అయినవిల్లి తోత్తరమూడి
51 అమలాపురం అయినవిల్లి శిరిపల్లి
52 అమలాపురం అయినవిల్లి శిరసవిల్లిసావరం
53 అమలాపురం అయినవిల్లి నేదునూరు
54 అమలాపురం అయినవిల్లి విలస
55 అమలాపురం అయినవిల్లి కె.జగన్నాధపురం
56 అమలాపురం అయినవిల్లి మాగాం
57 అమలాపురం అయినవిల్లి పోతుకుర్రు
58 అమలాపురం అల్లవరం బోడసకుర్రు
59 అమలాపురం అల్లవరం అల్లవరం
60 అమలాపురం అల్లవరం గూడాల
61 అమలాపురం అల్లవరం తాడికోన
62 అమలాపురం అల్లవరం ఎంట్రికోన
63 అమలాపురం అల్లవరం రెల్లుగడ్డ
64 అమలాపురం అల్లవరం గోడిలంక
65 అమలాపురం అల్లవరం గోడి
66 అమలాపురం అల్లవరం మొగళ్లమూరు
67 అమలాపురం అల్లవరం తూర్పులంక
68 అమలాపురం అల్లవరం దేవగుప్తం
69 అమలాపురం అల్లవరం సామంతకుర్రు
70 అమలాపురం అల్లవరం కొమరగిరిపట్నం
71 అమలాపురం అల్లవరం బెండమూర్లంక
72 అమలాపురం ఆత్రేయపురం పేరవరం
73 అమలాపురం ఆత్రేయపురం రాజవరం
74 అమలాపురం ఆత్రేయపురం వెలిచేరు
75 అమలాపురం ఆత్రేయపురం వద్దిపర్రు
76 అమలాపురం ఆత్రేయపురం పుల్దిండి
77 అమలాపురం ఆత్రేయపురం వసంతవాడ
78 అమలాపురం ఆత్రేయపురం ఉచ్చిలి
79 అమలాపురం ఆత్రేయపురం ఆత్రేయపురం
80 అమలాపురం ఆత్రేయపురం కట్టుంగ
81 అమలాపురం ఆత్రేయపురం నార్కెడిమిల్లి
82 అమలాపురం ఆత్రేయపురం అంకంపాలెం
83 అమలాపురం ఆత్రేయపురం లొల్ల
84 అమలాపురం ఆత్రేయపురం వాడపల్లి
85 అమలాపురం ఆత్రేయపురం మెర్లపాలెం
86 అమలాపురం ఆత్రేయపురం ర్యాలి
87 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం విలసవిల్లి
88 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం భీమనపల్లి
89 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం నంగవరం
90 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం సన్నవిల్లి
91 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం చినగాడవిల్లి
92 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం పెదగాడవల్లి
93 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం మునిపల్లి
94 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం నిమ్మకాయల కొత్తపల్లి
95 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం ఉప్పలగుప్తం
96 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం గొల్లవిల్లి
97 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం కూనవరం
98 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం గోపవరం
99 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం టి.చల్లపల్లి
100 అమలాపురం ఉప్పలగుప్తం సూరసానియానాం
101 అమలాపురం ఐ.పోలవరం పశువుల్లంక
102 అమలాపురం ఐ.పోలవరం కొమరగిరి
103 అమలాపురం ఐ.పోలవరం పాతఇంజరం
104 అమలాపురం ఐ.పోలవరం ఎదుర్లంక
105 అమలాపురం ఐ.పోలవరం గుత్తెనదీవి
106 అమలాపురం ఐ.పోలవరం జి.వేమవరం
107 అమలాపురం ఐ.పోలవరం టి.కొత్తపల్లి
108 అమలాపురం ఐ.పోలవరం ఐ.పోలవరం
109 అమలాపురం ఐ.పోలవరం మురమళ్ల
110 అమలాపురం ఐ.పోలవరం కేశనకుర్రు
111 అమలాపురం ఐ.పోలవరం తిళ్ళకుప్ప
112 అమలాపురం కాట్రేనికోన చెయ్యేరు
113 అమలాపురం కాట్రేనికోన లక్క్ష్మీవాడ
114 అమలాపురం కాట్రేనికోన పెనుమల్లె
115 అమలాపురం కాట్రేనికోన బంటుమిల్లి
116 అమలాపురం కాట్రేనికోన ఉప్పూడి
117 అమలాపురం కాట్రేనికోన కాట్రేనికోన
118 అమలాపురం కాట్రేనికోన కుండలేశ్వరం
119 అమలాపురం కాట్రేనికోన నడవపల్లి
120 అమలాపురం కాట్రేనికోన దొంతికుర్రు
121 అమలాపురం కాట్రేనికోన గెద్దనాపల్లి
122 అమలాపురం కాట్రేనికోన కందికుప్ప
123 అమలాపురం కాట్రేనికోన పల్లంకుర్రు
124 అమలాపురం కాట్రేనికోన బ్రహ్మసమేధ్యం
125 అమలాపురం కాట్రేనికోన చిర్రయానాం
126 అమలాపురం పి.గన్నవరం గంటిపెదపూడి
127 అమలాపురం పి.గన్నవరం ఊడుమూడి
128 అమలాపురం పి.గన్నవరం కుందాలపల్లి
129 అమలాపురం పి.గన్నవరం నరేంద్రపురం
130 అమలాపురం పి.గన్నవరం బెల్లంపూడి
131 అమలాపురం పి.గన్నవరం లంకలగన్నవరం
132 అమలాపురం పి.గన్నవరం పాత గన్నవరం
133 అమలాపురం పి.గన్నవరం పోతవరం
134 అమలాపురం పి.గన్నవరం ముంగండ
135 అమలాపురం పి.గన్నవరం ముంగండపాలెం
136 అమలాపురం పి.గన్నవరం కోరుపల్లిపాడు
137 అమలాపురం పి.గన్నవరం ముంజవరం
138 అమలాపురం పి.గన్నవరం కాతర్లంక
139 అమలాపురం పి.గన్నవరం వైనతేయ కొత్తపల్లి
140 అమలాపురం పి.గన్నవరం మొండెపులంక
141 అమలాపురం పి.గన్నవరం ఏనుగుపల్లి
142 అమలాపురం పి.గన్నవరం మానేపల్లి
143 అమలాపురం పి.గన్నవరం వాడ్రేవుపల్లి
144 అమలాపురం మామిడికుదురు పెదపట్నంలంక
145 అమలాపురం మామిడికుదురు అప్పనపల్లి
146 అమలాపురం మామిడికుదురు బొట్లకుర్రు దొడ్డవరం
147 అమలాపురం మామిడికుదురు పాశర్లపూడి
148 అమలాపురం మామిడికుదురు మామిడికుదురు
149 అమలాపురం మామిడికుదురు పెదపట్నం
150 అమలాపురం మామిడికుదురు నగరం
151 అమలాపురం మామిడికుదురు మొగలికుదురు
152 అమలాపురం మామిడికుదురు గెద్దాడ
153 అమలాపురం మామిడికుదురు ఈదరాడ
154 అమలాపురం మామిడికుదురు మాకన్నపాలెం
155 అమలాపురం మామిడికుదురు లూటుకుర్రు
156 అమలాపురం మామిడికుదురు పాశర్లపూడిలంక
157 అమలాపురం మామిడికుదురు ఆదుర్రు
158 అమలాపురం మామిడికుదురు కొమరాడ
159 అమలాపురం మామిడికుదురు మగటపల్లి
160 అమలాపురం మామిడికుదురు గోగన్నమఠం
161 అమలాపురం మలికిపురం మట్టపర్రు
162 అమలాపురం మలికిపురం గుడిమెల్లంక
163 అమలాపురం మలికిపురం రామరాజులంక
164 అమలాపురం మలికిపురం మలికిపురం
165 అమలాపురం మలికిపురం విశ్వేశ్వరాయపురం
166 అమలాపురం మలికిపురం లక్కవరం
167 అమలాపురం మలికిపురం కత్తిమండ
168 అమలాపురం మలికిపురం ఇరుసుమండ
169 అమలాపురం మలికిపురం గూడపల్లి
170 అమలాపురం మలికిపురం కేశనపల్లి
171 అమలాపురం మలికిపురం శంకరగుప్తం
172 అమలాపురం ముమ్మిడివరం కమిని
173 అమలాపురం ముమ్మిడివరం ఠాణేలంక
174 అమలాపురం ముమ్మిడివరం కొమానపల్లి
175 అమలాపురం ముమ్మిడివరం అన్నంపల్లి
176 అమలాపురం ముమ్మిడివరం గాడిలంక
177 అమలాపురం ముమ్మిడివరం కొత్తలంక
178 అమలాపురం ముమ్మిడివరం ముమ్మిడివరం
179 అమలాపురం ముమ్మిడివరం క్రాపచింతలపూడి
180 అమలాపురం ముమ్మిడివరం అనాతవరం
181 అమలాపురం ముమ్మిడివరం సిహెచ్.గున్నేపల్లి
182 అమలాపురం ముమ్మిడివరం ఐనాపురం
183 అమలాపురం రాజోలు తాటిపాక
184 అమలాపురం రాజోలు పొదలాడ
185 అమలాపురం రాజోలు సోంపల్లి
186 అమలాపురం రాజోలు రాజోలు
187 అమలాపురం రాజోలు శివకోడు
188 అమలాపురం రాజోలు బి.సావరం
189 అమలాపురం రాజోలు పాలగుమ్మి
190 అమలాపురం రాజోలు కడలి
191 అమలాపురం రాజోలు చింతలపల్లి
192 అమలాపురం రాజోలు కూనవరం
193 అమలాపురం రాజోలు ములికిపల్లి
194 అమలాపురం రాజోలు పొన్నమండ
195 అమలాపురం రాజోలు కాట్రేనిపాడు
196 అమలాపురం రావులపాలెం ఊబలంక
197 అమలాపురం రావులపాలెం రావులపాలెం
198 అమలాపురం రావులపాలెం కొమరాజులంక
199 అమలాపురం రావులపాలెం లక్ష్మీపోలవరం
200 అమలాపురం రావులపాలెం వెదిరేశ్వరం
201 అమలాపురం రావులపాలెం దేవరపల్లి
202 అమలాపురం రావులపాలెం ఈతకోట
203 అమలాపురం రావులపాలెం పొడగట్లపల్లి
204 అమలాపురం రావులపాలెం జుత్తిగపాడు
205 అమలాపురం రావులపాలెం గోపాలపురం
206 అమలాపురం రావులపాలెం ముమ్మిడివరప్పాడు
207 అమలాపురం సఖినేటిపల్లి అప్పనరామునిలంక
208 అమలాపురం సఖినేటిపల్లి సఖినేటిపల్లి
209 అమలాపురం సఖినేటిపల్లి రామేశ్వరం
210 అమలాపురం సఖినేటిపల్లి గుడిమూల
211 అమలాపురం సఖినేటిపల్లి అంతర్వేదిపాలెం
212 అమలాపురం సఖినేటిపల్లి మోరి
213 అమలాపురం సఖినేటిపల్లి కేశవదాసుపాలెం
214 అమలాపురం సఖినేటిపల్లి అంతర్వేది
215 కాకినాడ కాకినాడ(అర్బన్్) కాకినాడ
216 కాకినాడ కాకినాడ(అర్బన్్) మేడలైను
217 కాకినాడ కాకినాడ(అర్బన్్) సూర్యారావుపేట
218 కాకినాడ కాకినాడ(అర్బన్్) రమణయ్యపేట
219 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ తిమ్మాపురం
220 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ పండూరు
221 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ నేమాం
222 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ తమ్మవరం
223 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ పెనుమర్తి
224 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ వాకలపూడి
225 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ రమణయ్యపేట
226 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ సర్పవరం
227 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ గంగనాపల్లి
228 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ సూర్యారావుపేట పార్ట్
229 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ చీడిగ
230 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ కొవ్వాడ
231 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ రేపూరు
232 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ కొవ్వూరు
233 కాకినాడ కాకినాడరూరల్ తూరంగి
234 కాకినాడ కొత్తపల్లి ఇసుకపల్లి
235 కాకినాడ కొత్తపల్లి నాగులాపల్లి
236 కాకినాడ కొత్తపల్లి రమణక్కపేట
237 కాకినాడ కొత్తపల్లి పొన్నాడ
238 కాకినాడ కొత్తపల్లి మూలపేట
239 కాకినాడ కొత్తపల్లి అమరవిల్లి
240 కాకినాడ కొత్తపల్లి అమీనాబాద
241 కాకినాడ కొత్తపల్లి యండపల్లి
242 కాకినాడ కొత్తపల్లి కొండెవరం
243 కాకినాడ కొత్తపల్లి కుతుకుడుమిల్లి
244 కాకినాడ కొత్తపల్లి వాకతిప్ప
245 కాకినాడ కొత్తపల్లి కొత్తపల్లి
246 కాకినాడ కొత్తపల్లి ఉప్పాడ
247 కాకినాడ కొత్తపల్లి సుబ్బంపేట
248 కాకినాడ కొత్తపల్లి కొమరగిరి
249 కాకినాడ కొత్తపల్లి గోర్స
250 కాకినాడ కరప అరట్లకట్ట
251 కాకినాడ కరప జడ్.భావరం
252 కాకినాడ కరప నడకుదురు
253 కాకినాడ కరప పెనుగుదురు
254 కాకినాడ కరప కోరుపల్లి
255 కాకినాడ కరప కరప
256 కాకినాడ కరప పాతర్లగడ్డ
257 కాకినాడ కరప గొర్రిపూడి
258 కాకినాడ కరప కొంగోడు
259 కాకినాడ కరప వేములవాడ
260 కాకినాడ కరప వాకాడ
261 కాకినాడ కరప కూరాడ
262 కాకినాడ కరప చినమామిడాడ
263 కాకినాడ కరప వేళంగి
264 కాకినాడ కరప సిరిపురం
265 కాకినాడ కరప జి.భావారం
266 కాకినాడ కరప యండమూరు
267 కాకినాడ కరప పెద్దాపురప్పాడు
268 కాకినాడ కరప గురజనాపల్లి
269 కాకినాడ గోల్లప్రోలు కొడవలి
270 కాకినాడ గోల్లప్రోలు చెందుర్తి
271 కాకినాడ గోల్లప్రోలు దుర్గాడ
272 కాకినాడ గోల్లప్రోలు విజయనగరం
273 కాకినాడ గోల్లప్రోలు చేబ్రోలు
274 కాకినాడ గోల్లప్రోలు వన్నెపూడి
275 కాకినాడ గోల్లప్రోలు చినజగ్గంపేట
276 కాకినాడ గోల్లప్రోలు తాటిపర్తి
277 కాకినాడ గోల్లప్రోలు గొల్లప్రోలు
278 కాకినాడ గోల్లప్రోలు సీతానగరం
279 కాకినాడ గోల్లప్రోలు లక్ష్మిపురం
280 కాకినాడ గోల్లప్రోలు మల్లవరం
281 కాకినాడ తాళ్లరేవు చొల్లంగి
282 కాకినాడ తాళ్లరేవు చొల్లంగిపేట
283 కాకినాడ తాళ్లరేవు జి.వేమవరం
284 కాకినాడ తాళ్లరేవు పటవల
285 కాకినాడ తాళ్లరేవు కోరింగ
286 కాకినాడ తాళ్లరేవు పోలేకుర్రు
287 కాకినాడ తాళ్లరేవు పి.మల్లవరం
288 కాకినాడ తాళ్లరేవు లచ్చిపాలెం
289 కాకినాడ తాళ్లరేవు ఉప్పంగల
290 కాకినాడ తాళ్లరేవు నీలపల్లి
291 కాకినాడ తాళ్లరేవు సుంకరపాలెం
292 కాకినాడ తాళ్లరేవు ఇంజరం
293 కాకినాడ తాళ్లరేవు పిల్లంక
294 కాకినాడ పిఠాపురం బి.కొత్తూరు
295 కాకినాడ పిఠాపురం జగపతిరాజపురం
296 కాకినాడ పిఠాపురం వెల్దుర్తి
297 కాకినాడ పిఠాపురం ప్రొ.దొంతమూరు
298 కాకినాడ పిఠాపురం ప్రొ.రాయవరం
299 కాకినాడ పిఠాపురం భోగాపురం
300 కాకినాడ పిఠాపురం రాపర్తి
301 కాకినాడ పిఠాపురం జములపల్లి
302 కాకినాడ పిఠాపురం గోకివాడ
303 కాకినాడ పిఠాపురం మంగితుర్తి
304 కాకినాడ పిఠాపురం విరవ
305 కాకినాడ పిఠాపురం కోలంక
306 కాకినాడ పిఠాపురం అగ్రహారం
307 కాకినాడ పిఠాపురం వీరరాఘవపురం
308 కాకినాడ పిఠాపురం ఇల్లిందరాడ
309 కాకినాడ పిఠాపురం మాధవపురం
310 కాకినాడ పిఠాపురం పిఠాపురం
311 కాకినాడ పిఠాపురం విరవాడ
312 కాకినాడ పిఠాపురం మల్లాం
313 కాకినాడ పిఠాపురం గోవిందరాజుపాలెం
314 కాకినాడ పిఠాపురం జల్లూరు
315 కాకినాడ పిఠాపురం సోమవరం
316 కాకినాడ పిఠాపురం ఫకృద్దీన్ పాలెం
317 కాకినాడ పిఠాపురం కందరాడ
318 కాకినాడ పిఠాపురం కుమారపురం
319 కాకినాడ పిఠాపురం చిత్రాడ
320 కాకినాడ పిఠాపురం నవకండ్రవాడ
321 కాకినాడ పెదపూడి జి.మామిడాడ
322 కాకినాడ పెదపూడి పెద్దాడ
323 కాకినాడ పెదపూడి పెదపూడి
324 కాకినాడ పెదపూడి దోమాడ
325 కాకినాడ పెదపూడి అచ్యుతాపురత్రయం
326 కాకినాడ పెదపూడి కరకుదురు
327 కాకినాడ పెదపూడి కైకవోలు
328 కాకినాడ పెదపూడి కుమారప్రియం
329 కాకినాడ పెదపూడి పుట్టకొండ
330 కాకినాడ పెదపూడి గండ్రేడు
331 కాకినాడ పెదపూడి రాజుపాలెం
332 కాకినాడ పెదపూడి పైన
333 కాకినాడ పెదపూడి వేండ్ర
334 కాకినాడ పెదపూడి చింతపల్లి
335 కాకినాడ పెదపూడి సంపర
336 కాకినాడ పెదపూడి కాండ్రేగుల
337 కాకినాడ పెదపూడి శహపురం
338 కాకినాడ సామర్లకోట పెదబ్రహ్మదేవం
339 కాకినాడ సామర్లకోట జి.మేడపాడు
340 కాకినాడ సామర్లకోట వేట్లపాలెం
341 కాకినాడ సామర్లకోట జగ్గమ్మగారిపేట
342 కాకినాడ సామర్లకోట సామర్లకోట
343 కాకినాడ సామర్లకోట కాపవరం
344 కాకినాడ సామర్లకోట పవర
345 కాకినాడ సామర్లకోట పండ్రవాడ
346 కాకినాడ సామర్లకోట నవర
347 కాకినాడ సామర్లకోట పి.వేమవరం
348 కాకినాడ సామర్లకోట ఉండూరు
349 కాకినాడ సామర్లకోట భీమవరం
350 కాకినాడ సామర్లకోట వల్లూరు
351 కాకినాడ సామర్లకోట పనసపాడు
352 కాకినాడ సామర్లకోట కొప్పవరం
353 కాకినాడ సామర్లకోట మామిళ్ళదొడ్డి
354 కాకినాడ సామర్లకోట వెంకటకృష్ణరాయపురం
355 కాకినాడ సామర్లకోట బోయనపూడి
356 కాకినాడ సామర్లకోట మాధవపట్నం
357 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం మర్రివీడు
358 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం జె.అన్నవరం
359 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం లక్కవరం
360 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం రమనయ్యపేట
361 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం ఈస్ట్ లక్ష్మీపురం
362 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం లింగంపర్తి
363 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం ఏలేశ్వరం(v)
364 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం తిరుమాలి
365 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం పేరవరం
366 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం బద్రవరం
367 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం సిరిపురం
368 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం యర్రవరం
369 పెద్దాపురం ఏలేశ్వరం పెద్దనాపల్లి
370 పెద్దాపురం కోటనందూరు కె.యి.చిన్నయ్యపాలెం
371 పెద్దాపురం కోటనందూరు లక్ష్మీదేవిపేట
372 పెద్దాపురం కోటనందూరు అల్లిపూడి
373 పెద్దాపురం కోటనందూరు కోటనందూరు(v)
374 పెద్దాపురం కోటనందూరు కాకరపల్లె
375 పెద్దాపురం కోటనందూరు భీమవరపుకోట
376 పెద్దాపురం కోటనందూరు సూరపురాజుపేట
377 పెద్దాపురం కోటనందూరు బిళ్లనందూరు
378 పెద్దాపురం కోటనందూరు ఇందుగపల్లి
379 పెద్దాపురం కోటనందూరు తాటిపాక జగన్నాధ నగరం
380 పెద్దాపురం కోటనందూరు బొద్దవరం
381 పెద్దాపురం కోటనందూరు కమటం మల్లవరం
382 పెద్దాపురం కోటనందూరు అర్తమూరు
383 పెద్దాపురం కోటనందూరు కొప్పాక అగ్రహారం
384 పెద్దాపురం కోటనందూరు కొట్టాం
385 పెద్దాపురం కోటనందూరు దారకొండ
386 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) సోమవరం
387 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) కృష్ణవరం
388 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) శృంగరాయునిపాలెం
389 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) గెద్దనాపల్లి
390 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) వేలంక
391 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) జగపతినగరం
392 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) చిల్లంగి
393 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) భూపాలపట్నం
394 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) ఎస్.తిమ్మాపురం
395 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) బూరుగుపూడి
396 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) గోనేడ
397 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) తామరాడ
398 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) వీరవరం
399 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) రాజుపాలెం
400 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) రామకృష్ణాపురం
401 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) కిర్లంపూడి
402 పెద్దాపురం కిర్లంపూడి(v) ముక్కొల్లు
403 పెద్దాపురం గండేపల్లి సింగరంపాలెం
404 పెద్దాపురం గండేపల్లి మురారి
405 పెద్దాపురం గండేపల్లి గండేపల్లి(v)
406 పెద్దాపురం గండేపల్లి నార్త్ తిరుపతిరాజాపురం
407 పెద్దాపురం గండేపల్లి మల్లేపల్లి
408 పెద్దాపురం గండేపల్లి ఉప్పలపాడు
409 పెద్దాపురం గండేపల్లి తాళ్లూరు
410 పెద్దాపురం గండేపల్లి ప్రొ.రంగంపేట
411 పెద్దాపురం గండేపల్లి బొర్రంపాలెం
412 పెద్దాపురం గండేపల్లి యల్లమిల్లి
413 పెద్దాపురం గండేపల్లి పి.నాయకంపల్లి
414 పెద్దాపురం గండేపల్లి యర్రంపాలెం
415 పెద్దాపురం గండేపల్లి సూరంపాలెం
416 పెద్దాపురం గండేపల్లి గోపాలపురం
417 పెద్దాపురం జగ్గంపేట నరేంద్రపట్నం
418 పెద్దాపురం జగ్గంపేట మామిడాడ
419 పెద్దాపురం జగ్గంపేట ఇర్రిపాక
420 పెద్దాపురం జగ్గంపేట కాండ్రేగుల
421 పెద్దాపురం జగ్గంపేట గోవిందపురం
422 పెద్దాపురం జగ్గంపేట మల్లిశాల
423 పెద్దాపురం జగ్గంపేట రాజపూడి
424 పెద్దాపురం జగ్గంపేట మన్యంవారిపాలెం
425 పెద్దాపురం జగ్గంపేట బలభద్రపురం
426 పెద్దాపురం జగ్గంపేట గొల్లలగుంట
427 పెద్దాపురం జగ్గంపేట సీతంపేట
428 పెద్దాపురం జగ్గంపేట మర్రిపాక
429 పెద్దాపురం జగ్గంపేట గుర్రప్పాలెం
430 పెద్దాపురం జగ్గంపేట తిరుపతిరాజుపేట
431 పెద్దాపురం జగ్గంపేట జె.కొత్తూరు
432 పెద్దాపురం జగ్గంపేట జగ్గంపేట(v)
433 పెద్దాపురం జగ్గంపేట రామవరం
434 పెద్దాపురం జగ్గంపేట సీతానగరం
435 పెద్దాపురం జగ్గంపేట కాట్రావులపల్లి
436 పెద్దాపురం తోండంగి బెండపూడి
437 పెద్దాపురం తోండంగి గోపాలపట్నం
438 పెద్దాపురం తోండంగి పి. అగ్రహారం
439 పెద్దాపురం తోండంగి తొండంగి(v)
440 పెద్దాపురం తోండంగి క్రిష్ణపురం
441 పెద్దాపురం తోండంగి పైడికొండ
442 పెద్దాపురం తోండంగి ఆనూరు
443 పెద్దాపురం తోండంగి వేమవరం
444 పెద్దాపురం తోండంగి కోన పారెస్ట్
445 పెద్దాపురం తోండంగి శృంగవృక్షం
446 పెద్దాపురం తోండంగి ఎ.కొత్తపల్లి
447 పెద్దాపురం తోండంగి పి.ఇ.చిన్నయ్యపాలెం
448 పెద్దాపురం తోండంగి రావికంపాడు
449 పెద్దాపురం తోండంగి కొమ్మనాపల్లి
450 పెద్దాపురం తోండంగి ఎ.వి.నగరం
451 పెద్దాపురం తుని కె.ఒ.మల్లవరం
452 పెద్దాపురం తుని రాపాక
453 పెద్దాపురం తుని దొండవాక
454 పెద్దాపురం తుని సిహెచ్. అగ్రహారం
455 పెద్దాపురం తుని కొత్తకొండ
456 పెద్దాపురం తుని అటికేవానిపాలెం
457 పెద్దాపురం తుని డి.పోలవరం
458 పెద్దాపురం తుని ఎన్.సూరవరం
459 పెద్దాపురం తుని కొలిమేరు
460 పెద్దాపురం తుని నందివంపు
461 పెద్దాపురం తుని మరువాడ
462 పెద్దాపురం తుని రేఖవానిపాలెం
463 పెద్దాపురం తుని తాళ్ళూరు
464 పెద్దాపురం తుని కొత్తూరు
465 పెద్దాపురం తుని ఎస్.అన్నవరం
466 పెద్దాపురం తుని కవలపాడు
467 పెద్దాపురం తుని వల్లూరు
468 పెద్దాపురం తుని చామవరం
469 పెద్దాపురం తుని తేటగుంట
470 పెద్దాపురం తుని చేపూరు
471 పెద్దాపురం తుని హంసవరం
472 పెద్దాపురం తుని తుని(v)
473 పెద్దాపురం తుని వీరవరం
474 పెద్దాపురం పెద్దాపురం మర్లావ
475 పెద్దాపురం పెద్దాపురం తిరుపతి
476 పెద్దాపురం పెద్దాపురం చంద్రమాంపల్లి
477 పెద్దాపురం పెద్దాపురం తాటిపర్తి
478 పెద్దాపురం పెద్దాపురం దివిలి
479 పెద్దాపురం పెద్దాపురం చదలాడ
480 పెద్దాపురం పెద్దాపురం ఉలిమేశ్వరం
481 పెద్దాపురం పెద్దాపురం కాండ్రకోట
482 పెద్దాపురం పెద్దాపురం జె.తిమ్మాపురం
483 పెద్దాపురం పెద్దాపురం కట్టమూరు
484 పెద్దాపురం పెద్దాపురం సిరివాడ
485 పెద్దాపురం పెద్దాపురం గుడివాడ
486 పెద్దాపురం పెద్దాపురం పులిమేరు
487 పెద్దాపురం పెద్దాపురం గోరింట
488 పెద్దాపురం పెద్దాపురం వడ్లమూరు
489 పెద్దాపురం పెద్దాపురం జి.రాగంపేట
490 పెద్దాపురం పెద్దాపురం పెద్దాపురం(v)
491 పెద్దాపురం పెద్దాపురం వాలుతిమ్మాపురం
492 పెద్దాపురం పెద్దాపురం రామేశ్వరం
493 పెద్దాపురం పెద్దాపురం ఆనూరు
494 పెద్దాపురం పెద్దాపురం రాయభూపాలపట్నం
495 పెద్దాపురం పెద్దాపురం చినబ్రహ్మదేవం
496 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు ఉలిగోగిల
497 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు బాపన్నధార
498 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు కె.మిర్తివాడ
499 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు బురదకోట
500 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు కొండపల్లి
501 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు తాడువాయి
502 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు దోపర్తి
503 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు బవురువాక
504 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు పెద్దిపాలెం
505 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు మెట్టుచింత
506 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు గిరిజనాపురం
507 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు తోటకూరపాలెం
508 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు సీముసురు
509 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు వంతాడ
510 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు యరకంపాలెం
511 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు ఆరెళ్లధార
512 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు గోకవరం
513 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు ఉత్తరకంచి
514 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు వేములపాలెం
515 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు పొదురుపాక
516 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు కె.కొత్తపల్లి
517 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు పాండవులపాలెం
518 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు కొత్తూరు
519 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు తోటపల్లి
520 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు ఉ.జగన్నాధపురం
521 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు వెంకటనగరం
522 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు వాకపల్లి
523 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు చింతలూరు
524 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు గజ్జనపూడి
525 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు శరభవరం
526 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు ఒమ్మంగి
527 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు లంపకలోవ
528 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు పెదశంకర్లపూడి
529 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు చినశంకర్లపూడి
530 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు పి.జగన్నాధపురం
531 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు ఏలూరు
532 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు ప్రత్తిపాడు(v)
533 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు పోతులూరు
534 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు రాచపల్లి
535 పెద్దాపురం ప్రత్తిపాడు ధర్మవరం
536 పెద్దాపురం రంగంపేట సౌత్ తిరుపతిరాజాపురం
537 పెద్దాపురం రంగంపేట వడిశలేరు
538 పెద్దాపురం రంగంపేట రంగంపేట(v)
539 పెద్దాపురం రంగంపేట పెదరాయవరం
540 పెద్దాపురం రంగంపేట కోటపాడు
541 పెద్దాపురం రంగంపేట వెంకటాపురం
542 పెద్దాపురం రంగంపేట సుబద్రంపేట
543 పెద్దాపురం రంగంపేట ముకుందవరం
544 పెద్దాపురం రంగంపేట ఈలకొలను
545 పెద్దాపురం రంగంపేట దొడ్డిగుంట
546 పెద్దాపురం రంగంపేట మర్రిపూడి
547 పెద్దాపురం రంగంపేట సింగంపల్లి
548 పెద్దాపురం రంగంపేట నల్లమిల్లి
549 పెద్దాపురం రంగంపేట జి.దొంతమూరు
550 పెద్దాపురం రంగంపేట వీరంపాలెం
551 పెద్దాపురం రౌతులపూడి దబ్బాడి
552 పెద్దాపురం రౌతులపూడి శర్లంక
553 పెద్దాపురం రౌతులపూడి సత్యవరం
554 పెద్దాపురం రౌతులపూడి రాఘవపట్నం
555 పెద్దాపురం రౌతులపూడి గిన్నెలారం
556 పెద్దాపురం రౌతులపూడి పెద్దూరు
557 పెద్దాపురం రౌతులపూడి డి.పైడిపాల
558 పెద్దాపురం రౌతులపూడి జల్దాం
559 పెద్దాపురం రౌతులపూడి చల్లూరు
560 పెద్దాపురం రౌతులపూడి ఎగువ దారపల్లి
561 పెద్దాపురం రౌతులపూడి దిగువ దారపల్లి
562 పెద్దాపురం రౌతులపూడి రామకృష్ణంపురం
563 పెద్దాపురం రౌతులపూడి గంగవరం
564 పెద్దాపురం రౌతులపూడి ఎగువ శివాడ
565 పెద్దాపురం రౌతులపూడి ఆర్.వెంకటాపురం
566 పెద్దాపురం రౌతులపూడి దిగువ శివాడ
567 పెద్దాపురం రౌతులపూడి సూరంపేట
568 పెద్దాపురం రౌతులపూడి వెంకటనగరం
569 పెద్దాపురం రౌతులపూడి రాజవరం
570 పెద్దాపురం రౌతులపూడి కొత్తూరు
571 పెద్దాపురం రౌతులపూడి ములగపూడి
572 పెద్దాపురం రౌతులపూడి చాకిరేవులపాలెం
573 పెద్దాపురం రౌతులపూడి తిరుపతంపేట
574 పెద్దాపురం రౌతులపూడి సంత పైడిపాల
575 పెద్దాపురం రౌతులపూడి ఉప్పంపాలెం
576 పెద్దాపురం రౌతులపూడి గుమ్మరేగుల
577 పెద్దాపురం రౌతులపూడి బలరామపురం
578 పెద్దాపురం రౌతులపూడి ఎ.మల్లవరం
579 పెద్దాపురం రౌతులపూడి కొండపాలెం
580 పెద్దాపురం రౌతులపూడి బాపభూపాలపట్నం
581 పెద్దాపురం రౌతులపూడి లచ్చిరెడ్డిపాలెం
582 పెద్దాపురం రౌతులపూడి నామగిరినరేంద్రపట్నం
583 పెద్దాపురం రౌతులపూడి అనంతారం
584 పెద్దాపురం రౌతులపూడి చినమల్లాపురం
585 పెద్దాపురం రౌతులపూడి రౌతులపూడి
586 పెద్దాపురం రౌతులపూడి గిడజాం
587 పెద్దాపురం రౌతులపూడి శృంగధార అగ్రహారం
588 పెద్దాపురం రౌతులపూడి ధారజగన్నాధపురం
589 పెద్దాపురం రౌతులపూడి బిళ్ళవాక
590 పెద్దాపురం రౌతులపూడి కోడూరు
591 పెద్దాపురం రౌతులపూడి పారుపాక
592 పెద్దాపురం రౌతులపూడి పల్లపుచామవరం
593 పెద్దాపురం రౌతులపూడి మెరకచామవరం
594 పెద్దాపురం రౌతులపూడి శృంగవరం
595 పెద్దాపురం శంఖవరం అమ్మిరేఖల
596 పెద్దాపురం శంఖవరం ఓండ్రేగుల
597 పెద్దాపురం శంఖవరం ఆవెల్తి
598 పెద్దాపురం శంఖవరం అనుమర్తి
599 పెద్దాపురం శంఖవరం వేళంగి
600 పెద్దాపురం శంఖవరం ధారమల్లాపురం
601 పెద్దాపురం శంఖవరం పోలవరం
602 పెద్దాపురం శంఖవరం అంకంపాలెం
603 పెద్దాపురం శంఖవరం పెదమల్లాపురం
604 పెద్దాపురం శంఖవరం యరకాపురం
605 పెద్దాపురం శంఖవరం శృంగధార
606 పెద్దాపురం శంఖవరం సిధ్దావారిపాలెం
607 పెద్దాపురం శంఖవరం గవిరంపేట
608 పెద్దాపురం శంఖవరం యం. జగన్నాధపురం
609 పెద్దాపురం శంఖవరం మాసంపల్లి
610 పెద్దాపురం శంఖవరం గొందికొత్తపల్లి
611 పెద్దాపురం శంఖవరం వాడ్రేవు వెంకటాపురం
612 పెద్దాపురం శంఖవరం శంఖవరం(v)
613 పెద్దాపురం శంఖవరం మండపం
614 పెద్దాపురం శంఖవరం ఆరెంపూడి
615 పెద్దాపురం శంఖవరం అన్నవరం
616 పెద్దాపురం శంఖవరం జగ్గంపేట
617 పెద్దాపురం శంఖవరం కొండెంపూడి
618 పెద్దాపురం శంఖవరం అచ్చెంపేట
619 పెద్దాపురం శంఖవరం గొంది
620 పెద్దాపురం శంఖవరం రాజారం
621 పెద్దాపురం శంఖవరం కొంతంగి
622 పెద్దాపురం శంఖవరం నెల్లిపూడి
623 పెద్దాపురం శంఖవరం వజ్రకూటం
624 పెద్దాపురం శంఖవరం రామన్నపాలెం
625 పెద్దాపురం శంఖవరం కత్తిపూడి
626 పెద్దాపురం శంఖవరం సీతయ్యమ్మపేట
627 రంపచోడవరం అడ్డతీగల చిక్కపుగెడ్డ
628 రంపచోడవరం అడ్డతీగల సీతారాం
629 రంపచోడవరం అడ్డతీగల రోళ్లగెడ్డ
630 రంపచోడవరం అడ్డతీగల బందమామిళ్లు
631 రంపచోడవరం అడ్డతీగల దబ్బపాలెం
632 రంపచోడవరం అడ్డతీగల చాకిరేవుల
633 రంపచోడవరం అడ్డతీగల మాకారం
634 రంపచోడవరం అడ్డతీగల వీరవరం
635 రంపచోడవరం అడ్డతీగల నడింపాలెం
636 రంపచోడవరం అడ్డతీగల దాకోడు
637 రంపచోడవరం అడ్డతీగల గొట్టిలపాడు
638 రంపచోడవరం అడ్డతీగల ములకాయల భిమవరం
639 రంపచోడవరం అడ్డతీగల పోతులూరు
640 రంపచోడవరం అడ్డతీగల చోడవరం
641 రంపచోడవరం అడ్డతీగల పెదవడిశకర్ర
642 రంపచోడవరం అడ్డతీగల పెనికలపాడు
643 రంపచోడవరం అడ్డతీగల వంగలమడుగు
644 రంపచోడవరం అడ్డతీగల చిన్నంపాడు
645 రంపచోడవరం అడ్డతీగల చినవడిశకర్ర
646 రంపచోడవరం అడ్డతీగల దుచ్చర్తి
647 రంపచోడవరం అడ్డతీగల తిరుమలవాడ
648 రంపచోడవరం అడ్డతీగల జాజిపాలెం
649 రంపచోడవరం అడ్డతీగల ఉలిగోగుల
650 రంపచోడవరం అడ్డతీగల చోప్పనగెడ్డ
651 రంపచోడవరం అడ్డతీగల డి.కొత్తూరు
652 రంపచోడవరం అడ్డతీగల డి.రామవరం
653 రంపచోడవరం అడ్డతీగల రాయపల్లి
654 రంపచోడవరం అడ్డతీగల వెదుళ్లకొండ
655 రంపచోడవరం అడ్డతీగల అన్నంపాలెం
656 రంపచోడవరం అడ్డతీగల ఉట్లపాలెం
657 రంపచోడవరం అడ్డతీగల డి.అమ్మపేట
658 రంపచోడవరం అడ్డతీగల కలిమామిడి
659 రంపచోడవరం అడ్డతీగల యల్లాపురం
660 రంపచోడవరం అడ్డతీగల సోమన్నపాలెం
661 రంపచోడవరం అడ్డతీగల అనుకులపాలెం
662 రంపచోడవరం అడ్డతీగల రావులపాలెం
663 రంపచోడవరం అడ్డతీగల రావిగూడెం
664 రంపచోడవరం అడ్డతీగల శెట్టిపల్లి
665 రంపచోడవరం అడ్డతీగల చాపరాతిపాలెం
666 రంపచోడవరం అడ్డతీగల జల్లూరు
667 రంపచోడవరం అడ్డతీగల తుంగమడుగుల
668 రంపచోడవరం అడ్డతీగల రత్నంపాలెం
669 రంపచోడవరం అడ్డతీగల మామిడిపాలెం
670 రంపచోడవరం అడ్డతీగల లూకరాయి
671 రంపచోడవరం అడ్డతీగల దుప్పలపాలెం
672 రంపచోడవరం అడ్డతీగల తియ్యమామిడి
673 రంపచోడవరం అడ్డతీగల ధాన్యంపాలెం
674 రంపచోడవరం అడ్డతీగల పెదమునకనగడ్డ
675 రంపచోడవరం అడ్డతీగల పనసలొడ్డి
676 రంపచోడవరం అడ్డతీగల దర్సినూతల అనే రేగులపాడు
677 రంపచోడవరం అడ్డతీగల దోరమామిడి
678 రంపచోడవరం అడ్డతీగల భీమవరం
679 రంపచోడవరం అడ్డతీగల నిమ్మలపాలెం
680 రంపచోడవరం అడ్డతీగల మల్లవరం మామిళ్లు
681 రంపచోడవరం అడ్డతీగల పైడిపుట్టపాడు
682 రంపచోడవరం అడ్డతీగల చినమునకనగెడ్డ
683 రంపచోడవరం అడ్డతీగల మిట్లపాలెం
684 రంపచోడవరం అడ్డతీగల పనుకురాతిపాలెం
685 రంపచోడవరం అడ్డతీగల బందకొండ
686 రంపచోడవరం అడ్డతీగల అనిగేరు
687 రంపచోడవరం అడ్డతీగల అడ్డతీగల(వి)
688 రంపచోడవరం అడ్డతీగల కోవెలపాలెం
689 రంపచోడవరం అడ్డతీగల లంగుపర్తి
690 రంపచోడవరం అడ్డతీగల గవరయ్యపేట
691 రంపచోడవరం అడ్డతీగల డోక్కపాలెం
692 రంపచోడవరం అడ్డతీగల లచ్చిరెడ్డిపాలెం
693 రంపచోడవరం అడ్డతీగల వేటమామిడి
694 రంపచోడవరం అడ్డతీగల భీముడుపాకలు
695 రంపచోడవరం అడ్డతీగల కినపర్తి
696 రంపచోడవరం అడ్డతీగల కొఠంపాలెం
697 రంపచోడవరం అడ్డతీగల బొడ్లంక
698 రంపచోడవరం అడ్డతీగల వెంకటనగరం
699 రంపచోడవరం అడ్డతీగల పాపంపేట
700 రంపచోడవరం అడ్డతీగల చిన్నఅడ్డతీగల
701 రంపచోడవరం అడ్డతీగల డి.పింజరకొండ
702 రంపచోడవరం అడ్డతీగల గొండోలు
703 రంపచోడవరం అడ్డతీగల అచ్చియ్యపేట
704 రంపచోడవరం అడ్డతీగల కోనలోవ
705 రంపచోడవరం అడ్డతీగల వీరభద్రపురం
706 రంపచోడవరం అడ్డతీగల రాజానగరం
707 రంపచోడవరం అడ్డతీగల సారంపేట
708 రంపచోడవరం అడ్డతీగల రాజవరం
709 రంపచోడవరం అడ్డతీగల కొత్తపాలెం
710 రంపచోడవరం అడ్డతీగల జయచింతలపాలెం
711 రంపచోడవరం అడ్డతీగల బడదాం
712 రంపచోడవరం అడ్డతీగల యల్లవరం
713 రంపచోడవరం అడ్డతీగల గంగంపాలెం
714 రంపచోడవరం అడ్డతీగల మెట్లపాడు
715 రంపచోడవరం అడ్డతీగల కొత్తూరుపాడు
716 రంపచోడవరం అడ్డతీగల తిమ్మాపురం
717 రంపచోడవరం అడ్డతీగల ఉప్పలపాడు
718 రంపచోడవరం అడ్డతీగల గాడిచిన్నంపాలెం
719 రంపచోడవరం అడ్డతీగల డి.క్రిష్ణవరం
720 రంపచోడవరం అడ్డతీగల పులిగోగులపాడు
721 రంపచోడవరం అడ్డతీగల కొత్తూరుపాడు
722 రంపచోడవరం అడ్డతీగల సారంపేటపాడు
723 రంపచోడవరం అడ్డతీగల కిమ్మూరు
724 రంపచోడవరం అడ్డతీగల గొంటువానిపాలెం
725 రంపచోడవరం అడ్డతీగల డొడ్డివాక
726 రంపచోడవరం దేవీపట్నం కొండమొదలు
727 రంపచోడవరం దేవీపట్నం చింతలగూడెం
728 రంపచోడవరం దేవీపట్నం మామిడివలస
729 రంపచోడవరం దేవీపట్నం తున్నూరు
730 రంపచోడవరం దేవీపట్నం గొందూరు
731 రంపచోడవరం దేవీపట్నం కచ్చులూరు
732 రంపచోడవరం దేవీపట్నం కొత్తపల్లి
733 రంపచోడవరం దేవీపట్నం పెద్దనూతులు
734 రంపచోడవరం దేవీపట్నం సి.హెచ్్. గంగవరం
735 రంపచోడవరం దేవీపట్నం ములకలగూడెం
736 రంపచోడవరం దేవీపట్నం కొత్తగూడెం
737 రంపచోడవరం దేవీపట్నం తాటివాడ
738 రంపచోడవరం దేవీపట్నం పెద్దూరు
739 రంపచోడవరం దేవీపట్నం పాముగండి
740 రంపచోడవరం దేవీపట్నం పాలెం
741 రంపచోడవరం దేవీపట్నం దోనలంక
742 రంపచోడవరం దేవీపట్నం మద్దిరాతిగూడెం
743 రంపచోడవరం దేవీపట్నం చొప్పకొండ
744 రంపచోడవరం దేవీపట్నం యర్రమెట్ల
745 రంపచోడవరం దేవీపట్నం మంటూరు
746 రంపచోడవరం దేవీపట్నం కుటకరాయి
747 రంపచోడవరం దేవీపట్నం దామనపల్లి
748 రంపచోడవరం దేవీపట్నం వెలగపల్లి
749 రంపచోడవరం దేవీపట్నం రాయవరం
750 రంపచోడవరం దేవీపట్నం రామన్నపాలెం. వి
751 రంపచోడవరం దేవీపట్నం లక్ష్మీపురం
752 రంపచోడవరం దేవీపట్నం గుంపనపల్లి
753 రంపచోడవరం దేవీపట్నం నేరేడువలస
754 రంపచోడవరం దేవీపట్నం లింగవరం
755 రంపచోడవరం దేవీపట్నం తొయ్యేరు
756 రంపచోడవరం దేవీపట్నం దేవీపట్నం
757 రంపచోడవరం దేవీపట్నం గానుగులగొంది
758 రంపచోడవరం దేవీపట్నం చిన రమణయ్యపేట
759 రంపచోడవరం దేవీపట్నం దండంగి
760 రంపచోడవరం దేవీపట్నం ఎ.వీరవరం
761 రంపచోడవరం దేవీపట్నం పూడిపల్లి
762 రంపచోడవరం దేవీపట్నం పోతవరం
763 రంపచోడవరం దేవీపట్నం దేవారం
764 రంపచోడవరం దేవీపట్నం యం. రావిలంక
765 రంపచోడవరం దేవీపట్నం లోతుపాలెం
766 రంపచోడవరం దేవీపట్నం పెదభీంపల్లి
767 రంపచోడవరం దేవీపట్నం ఇందుకూరు
768 రంపచోడవరం దేవీపట్నం ఇందుకూరుపేట
769 రంపచోడవరం దేవీపట్నం శరభవరం
770 రంపచోడవరం దేవీపట్నం నేలకోట
771 రంపచోడవరం దేవీపట్నం అంగులూరు
772 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి గుడిశ
773 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పాములమామిడి
774 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి బూసిగండి
775 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి బంద
776 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి సిరిపనలోవ
777 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి చెక్కవాడ
778 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ముంతమామిడి
779 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి చావిడికోట
780 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి బొడ్లంక
781 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి గుంపెనగండి
782 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి గుండ్రాతి
783 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పుల్లంగి
784 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పీడమర్రి
785 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి అద్దరివలస
786 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ఎగవలస
787 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పుసివాడ
788 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ముచిలివాడ
789 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ఆకుమామిడికోట
790 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి వక్కులూరు
791 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి కచలవాడ
792 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పోట్లవాడ
793 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి చట్లవాడ
794 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి నూకలేటివాడ
795 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ఎలివాడ
796 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి బోదులూరు
797 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి గొందివాడ
798 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి నెల్లూరు
799 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పాములేరు
800 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి గొగువలస
801 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి కుట్రవాడ
802 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి కాకూరు
803 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి అర్జునలోవ
804 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి భీమవరం
805 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ఇవంపల్లి
806 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పందిరిమామిడికోట
807 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి వేటుకూరు
808 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి కూడూరు
809 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి కొండవాడ
810 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ఊతలూరు
811 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి వలమూరు
812 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ఇజ్జలూరు
813 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పి.మద్దులూరు
814 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి తురుమామిడి
815 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి కాడుమూరు
816 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ముంజమామిడి
817 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి కుందాద
818 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి గుజ్జుమామిడివలస
819 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి ముసురు
820 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి మారేడుమిల్లి
821 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి యం.మద్దులూరు
822 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పూజారిపాకలు
823 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి మద్దివీడు
824 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి మల్లవరం
825 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి తాడేపల్లి
826 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పుట్టగొందిలంక
827 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి వైదపూడి
828 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి దారవాడ
829 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పెద్దూరు
830 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి దోరచింతలపాలెం
831 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి శ్రీపురం
832 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి నర్సాపురం
833 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి డి. వెలమలకోట
834 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి గోరమామిడి
835 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి దొరమామిడి
836 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి దెందులూరు
837 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి నురుపూడి
838 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి దేవరపల్లి
839 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి సున్నంపాడు
840 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి పెదమల్లపాడు
841 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి రామన్నవలస
842 రంపచోడవరం మారేడుమిల్లి తుర్రూరు
843 రంపచోడవరం రంపచోడవరం కింతుకూరు
844 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ఈతపల్లి
845 రంపచోడవరం రంపచోడవరం కొయ్యలగూడెం
846 రంపచోడవరం రంపచోడవరం లంకపాకలు
847 రంపచోడవరం రంపచోడవరం వీర్లమామిడి
848 రంపచోడవరం రంపచోడవరం కాకవాడ
849 రంపచోడవరం రంపచోడవరం పెదగెద్దాడ
850 రంపచోడవరం రంపచోడవరం చెఱువుపాలెం
851 రంపచోడవరం రంపచోడవరం డోకులపాడు
852 రంపచోడవరం రంపచోడవరం చిలకమామిడి
853 రంపచోడవరం రంపచోడవరం బూసిగూడెం
854 రంపచోడవరం రంపచోడవరం మడిచెర్ల
855 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ఇమ్మిడివరం
856 రంపచోడవరం రంపచోడవరం గుంజుగూడెం
857 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ఇసుకపట్ల
858 రంపచోడవరం రంపచోడవరం వాడపల్లి
859 రంపచోడవరం రంపచోడవరం నిమ్మలపాలెం
860 రంపచోడవరం రంపచోడవరం చెరువూరు
861 రంపచోడవరం రంపచోడవరం బోలగొండ
862 రంపచోడవరం రంపచోడవరం పెద్దకొండ
863 రంపచోడవరం రంపచోడవరం కొత్తపాకలు
864 రంపచోడవరం రంపచోడవరం పెదపాడు
865 రంపచోడవరం రంపచోడవరం చినగెద్దాడ
866 రంపచోడవరం రంపచోడవరం దారగూడెం
867 రంపచోడవరం రంపచోడవరం చెలకవీధి
868 రంపచోడవరం రంపచోడవరం వేములకొండ
869 రంపచోడవరం రంపచోడవరం తిరుగాటిరాళ్లు
870 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ఆకూరు
871 రంపచోడవరం రంపచోడవరం సువర్లవాడ
872 రంపచోడవరం రంపచోడవరం వట్టిచలకలు
873 రంపచోడవరం రంపచోడవరం దబ్బవలస
874 రంపచోడవరం రంపచోడవరం సోకులగూడెం
875 రంపచోడవరం రంపచోడవరం గాంధీనగరం
876 రంపచోడవరం రంపచోడవరం భూపతిపాలెం
877 రంపచోడవరం రంపచోడవరం రంప
878 రంపచోడవరం రంపచోడవరం రంపచోడవరం
879 రంపచోడవరం రంపచోడవరం మర్రివాడ
880 రంపచోడవరం రంపచోడవరం భీమవరం
881 రంపచోడవరం రంపచోడవరం చుప్పరిపాలెం
882 రంపచోడవరం రంపచోడవరం నల్లగొండ
883 రంపచోడవరం రంపచోడవరం కోరుమిల్లి
884 రంపచోడవరం రంపచోడవరం బందపల్లి
885 రంపచోడవరం రంపచోడవరం కుంజంవీధి
886 రంపచోడవరం రంపచోడవరం సిరిగిందలపాడు
887 రంపచోడవరం రంపచోడవరం పందిరిమామిడి
888 రంపచోడవరం రంపచోడవరం గోగుమిల్లి
889 రంపచోడవరం రంపచోడవరం టి.బురుగుబంద
890 రంపచోడవరం రంపచోడవరం జగమెట్లపాలెం
891 రంపచోడవరం రంపచోడవరం బి.వెలమకోట
892 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ఉసిరికాజోనాలు
893 రంపచోడవరం రంపచోడవరం దారమడుగుల
894 రంపచోడవరం రంపచోడవరం పెనికలపాడు
895 రంపచోడవరం రంపచోడవరం తాటివాడ
896 రంపచోడవరం రంపచోడవరం బోర్నగూడెం
897 రంపచోడవరం రంపచోడవరం గిన్నేపల్లి
898 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ఇర్లపల్లి
899 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ఐ.పోలవరం
900 రంపచోడవరం రంపచోడవరం బిరంపల్లి
901 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ఉట్ల
902 రంపచోడవరం రంపచోడవరం సీతపల్లి
903 రంపచోడవరం రంపచోడవరం జగరంపల్లి
904 రంపచోడవరం రంపచోడవరం చినబారంగి
905 రంపచోడవరం రంపచోడవరం పెదబారంగి
906 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ముసురుమిల్లి
907 రంపచోడవరం రంపచోడవరం కొమరవరం
908 రంపచోడవరం రంపచోడవరం తామరపల్లి
909 రంపచోడవరం రంపచోడవరం గోపవరం
910 రంపచోడవరం రంపచోడవరం గొట్లగూడెం
911 రంపచోడవరం రంపచోడవరం బి.రామన్నపాలెం
912 రంపచోడవరం రంపచోడవరం దిరిసినపల్లి
913 రంపచోడవరం రంపచోడవరం నీనెపల్లి
914 రంపచోడవరం రంపచోడవరం నర్సాపురం
915 రంపచోడవరం రంపచోడవరం కె.యర్రంపాలెం
916 రంపచోడవరం రంపచోడవరం ఫోల్కస్పేట
917 రంపచోడవరం రంపచోడవరం దేవరాతిగూడెం
918 రంపచోడవరం రంపచోడవరం కన్నవరం
919 రంపచోడవరం రంపచోడవరం యం.బురుగుబంద
920 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి కిర్రాబు
921 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి తాళ్ళపాలెం
922 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి బొడ్లగొండి
923 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి బోయపాడు
924 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి వణకరాయి
925 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి శరభవరం
926 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి అప్పన్నపాలెం
927 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి దామనపాలెం
928 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి జీలుగులపాడు
929 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి కిండ్ర
930 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి లాగరాయి
931 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి కొండపల్లి
932 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి దాకరాయి
933 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి బడదనాపల్లి
934 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి చినరెల్లంగిపాడు
935 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి అమ్మిరేకుల
936 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి కిమ్మిలిగడ్డ
937 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి సూరంపాలెం
938 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి లబ్బర్తి
939 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి ముంజవరప్పాడు
940 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి అనంతగిరి
941 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి గడువకుర్తి
942 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి దొంగలమల్లవరం
943 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి నెల్లిమెట్ల
944 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి దూసరిపాము
945 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి రాజవొమ్మంగి
946 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి పాకవెల్తి
947 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి కేసవరం
948 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి పూదేడు
949 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి లోదొడ్డి
950 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి వొయ్యేడు
951 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి ముర్లవానిపాలెం
952 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి సుబ్బంపాడు
953 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి గింజర్తి
954 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి తంటికొండ
955 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి ఎర్రంపాడు
956 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి సింగంపల్లి
957 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి గొబ్బిలమడుగు
958 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి బోనంగిపాలెం
959 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి దోనెలపాలెం
960 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి రేవటిపాలెం
961 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి వెలగలపాలెం
962 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి జడ్డంగి
963 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి అమీనాబాద
964 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి కొమరాపురం
965 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి వోకుర్తి
966 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి వోగిపాలెం
967 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి వాతంగి
968 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి పేదరెల్లంగిపాడు
969 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి పెదగర్రంగి
970 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి చికిలింత
971 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి కరుదేవిపాలెం
972 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి చెఱువుకొమ్ముపాలెం
973 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి మర్రిపాలెం
974 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి బోర్నగూడెం
975 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి ఉర్లాకులపాడు
976 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి జి.శరభవరం
977 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి కొండలింగంపర్తి
978 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి జి. కొత్తపల్లి
979 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి వంచంగి
980 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి బలిజపాడు
981 రంపచోడవరం రాజఒమ్మంగి మారేడుబాక
982 రంపచోడవరం వై. రామవరం డొంకరాయి
983 రంపచోడవరం వై. రామవరం బొడ్డుమామిడి
984 రంపచోడవరం వై. రామవరం విల్లర్తి
985 రంపచోడవరం వై. రామవరం మంగంపాడు
986 రంపచోడవరం వై. రామవరం మర్రిగూడ
987 రంపచోడవరం వై. రామవరం బచ్చలూరు
988 రంపచోడవరం వై. రామవరం గంగనూరు
989 రంపచోడవరం వై. రామవరం తంగేడుకోట
990 రంపచోడవరం వై. రామవరం దోరగండి
991 రంపచోడవరం వై. రామవరం తులుసూరు
992 రంపచోడవరం వై. రామవరం సింగన్నకోట
993 రంపచోడవరం వై. రామవరం పాలగొంది
994 రంపచోడవరం వై. రామవరం కొప్పులకోట
995 రంపచోడవరం వై. రామవరం కొత్తపాకలు
996 రంపచోడవరం వై. రామవరం పాతకోట
997 రంపచోడవరం వై. రామవరం కర్ణికోట
998 రంపచోడవరం వై. రామవరం పులిమెట్ల
999 రంపచోడవరం వై. రామవరం శనగనూరు
1000 రంపచోడవరం వై. రామవరం చిలకవీధిలంక
1001 రంపచోడవరం వై. రామవరం రేవడికోట
1002 రంపచోడవరం వై. రామవరం కళ్ళెపుగొంది
1003 రంపచోడవరం వై. రామవరం అంటిలోవ
1004 రంపచోడవరం వై. రామవరం దూబెల
1005 రంపచోడవరం వై. రామవరం నాగలోవ
1006 రంపచోడవరం వై. రామవరం కక్కొండ
1007 రంపచోడవరం వై. రామవరం వడిసలోవ
1008 రంపచోడవరం వై. రామవరం అదుపులమెట్ట
1009 రంపచోడవరం వై. రామవరం గొందికోట
1010 రంపచోడవరం వై. రామవరం బోడ్డగండి
1011 రంపచోడవరం వై. రామవరం రాకోట
1012 రంపచోడవరం వై. రామవరం యర్రగొప్పుల
1013 రంపచోడవరం వై. రామవరం డి.మామిడివాడ
1014 రంపచోడవరం వై. రామవరం గెల్లవాడ
1015 రంపచోడవరం వై. రామవరం గొప్పులతోటమామిడి
1016 రంపచోడవరం వై. రామవరం వెజువాడ
1017 రంపచోడవరం వై. రామవరం పనసలోవ
1018 రంపచోడవరం వై. రామవరం చాపరాయి
1019 రంపచోడవరం వై. రామవరం కడారికోట
1020 రంపచోడవరం వై. రామవరం అల్లూరిగెడ్డ
1021 రంపచోడవరం వై. రామవరం గుర్తేడు
1022 రంపచోడవరం వై. రామవరం వీరంపాలెం
1023 రంపచోడవరం వై. రామవరం వట్టిగెడ్డ
1024 రంపచోడవరం వై. రామవరం కొత్తకోట
1025 రంపచోడవరం వై. రామవరం పూలోవ
1026 రంపచోడవరం వై. రామవరం ఎడ్లకొండ
1027 రంపచోడవరం వై. రామవరం లింగవరం
1028 రంపచోడవరం వై. రామవరం బబ్బిలోవ
1029 రంపచోడవరం వై. రామవరం ధారగడ్డ
1030 రంపచోడవరం వై. రామవరం నీలపాలెం
1031 రంపచోడవరం వై. రామవరం ఊట్లబంద
1032 రంపచోడవరం వై. రామవరం జలగలోవ
1033 రంపచోడవరం వై. రామవరం పోలమానుగొంది
1034 రంపచోడవరం వై. రామవరం కానివాడ
1035 రంపచోడవరం వై. రామవరం జాజివలస
1036 రంపచోడవరం వై. రామవరం బూషికోట
1037 రంపచోడవరం వై. రామవరం బురదవలస
1038 రంపచోడవరం వై. రామవరం కొరమాటిగొంది
1039 రంపచోడవరం వై. రామవరం ఇర్లవాడ
1040 రంపచోడవరం వై. రామవరం దుంపవలస
1041 రంపచోడవరం వై. రామవరం పెరికివలస
1042 రంపచోడవరం వై. రామవరం కత్తిరాల
1043 రంపచోడవరం వై. రామవరం పంచదారలంక
1044 రంపచోడవరం వై. రామవరం పుట్టగండి
1045 రంపచోడవరం వై. రామవరం కుంకుమామిడి
1046 రంపచోడవరం వై. రామవరం రచ్చవలస
1047 రంపచోడవరం వై. రామవరం దారవాడ
1048 రంపచోడవరం వై. రామవరం దారలోవ
1049 రంపచోడవరం వై. రామవరం గన్నవరం
1050 రంపచోడవరం వై. రామవరం నులకమామిడి
1051 రంపచోడవరం వై. రామవరం గొరభాంద
1052 రంపచోడవరం వై. రామవరం శేషరాయి
1053 రంపచోడవరం వై. రామవరం జంగాలతోట
1054 రంపచోడవరం వై. రామవరం బురదకోట
1055 రంపచోడవరం వై. రామవరం జాజిగెడ్డ
1056 రంపచోడవరం వై. రామవరం నెల్లికోట
1057 రంపచోడవరం వై. రామవరం దాదలికావడ
1058 రంపచోడవరం వై. రామవరం సింగవరం
1059 రంపచోడవరం వై. రామవరం చామగడ్డ
1060 రంపచోడవరం వై. రామవరం రాములకొండ
1061 రంపచోడవరం వై. రామవరం దబ్బమామిడి
1062 రంపచోడవరం వై. రామవరం బండిగెడ్డ
1063 రంపచోడవరం వై. రామవరం నక్కరాతిపాలెం
1064 రంపచోడవరం వై. రామవరం వై.రామవరం
1065 రంపచోడవరం వై. రామవరం చింతకర్రపాలెం
1066 రంపచోడవరం వై. రామవరం యార్లగడ్డ
1067 రంపచోడవరం వై. రామవరం కొమరవరం
1068 రంపచోడవరం వై. రామవరం పైడిపుట్ట
1069 రంపచోడవరం వై. రామవరం పసరుగిన్నె
1070 రంపచోడవరం వై. రామవరం పి.యర్రగొండ
1071 రంపచోడవరం వై. రామవరం జి. వట్టిగడ్డ
1072 రంపచోడవరం వై. రామవరం తాడికోట
1073 రంపచోడవరం వై. రామవరం దోనరాయ్
1074 రంపచోడవరం వై. రామవరం రవ్వగడ్డ
1075 రంపచోడవరం వై. రామవరం భీమునిగడ్డ
1076 రంపచోడవరం వై. రామవరం చింతలపూడి
1077 రంపచోడవరం వై. రామవరం బొడ్డగుంట
1078 రంపచోడవరం వై. రామవరం చింతకొయ్య
1079 రంపచోడవరం వై. రామవరం వెదుల్లపల్లి
1080 రంపచోడవరం వై. రామవరం సిరిమెట్ల
1081 రంపచోడవరం వై. రామవరం అమ్మపేట
1082 రంపచోడవరం వై. రామవరం అన్నంపాలెం
1083 రంపచోడవరం వై. రామవరం బోనంగిపాలెం
1084 రంపచోడవరం వై. రామవరం మునగలపూడి
1085 రంపచోడవరం వై. రామవరం పులుసుమామిడి
1086 రంపచోడవరం వై. రామవరం వనమామిడిగొంది
1087 రంపచోడవరం వై. రామవరం కోకిటగొంది
1088 రంపచోడవరం వై. రామవరం రాచపాలెం
1089 రంపచోడవరం వై. రామవరం కాప్పలబంద
1090 రంపచోడవరం వై. రామవరం కనతలబంద
1091 రంపచోడవరం వై. రామవరం పనసలపాలెం
1092 రంపచోడవరం వై. రామవరం బురుగువాడ
1093 రంపచోడవరం వై. రామవరం మువ్వలవాడ
1094 రంపచోడవరం వై. రామవరం గొబ్బిలపనుకులు
1095 రంపచోడవరం వై. రామవరం పుట్టికుంట
1096 రంపచోడవరం వై. రామవరం తోటకూరపాలెం
1097 రంపచోడవరం వై. రామవరం గుమ్మరపాలెం
1098 రంపచోడవరం వై. రామవరం చవిటిదిబ్బలు
1099 రంపచోడవరం వై. రామవరం దేవరమాడుగుల
1100 రంపచోడవరం వై. రామవరం గొడుగురాయి
1101 రంపచోడవరం వై. రామవరం దాలిపాడు
1102 రంపచోడవరం వై. రామవరం పెదవులెంపాడు
1103 రంపచోడవరం వై. రామవరం చెందుర్తి
1104 రంపచోడవరం వై. రామవరం కోట
1105 రంపచోడవరం వై. రామవరం పుట్టపల్లి
1106 రంపచోడవరం వై. రామవరం బుల్లోజుపాలెం
1107 రంపచోడవరం వై. రామవరం కోటబండిచిప్పలమామిడి
1108 రంపచోడవరం వై. రామవరం చినవులంపాడు
1109 రంపచోడవరం వై. రామవరం రేగడిపాలెం
1110 రంపచోడవరం వై. రామవరం తుమికెలపాడు
1111 రంపచోడవరం వై. రామవరం నక్కలపాడు
1112 రంపచోడవరం వై. రామవరం కె.యర్రగొండ
1113 రంపచోడవరం వై. రామవరం సింహాద్రిపాలెం
1114 రంపచోడవరం వై. రామవరం నువ్వుగండిపాలెం
1115 రంపచోడవరం వై. రామవరం యర్రంరెడ్డిపాలెం
1116 రంపచోడవరం వై. రామవరం ములసలపాలెం
1117 రంపచోడవరం వై. రామవరం బొడ్డపల్లి
1118 రంపచోడవరం వై. రామవరం గండెంపల్లి
1119 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు బడుగువానిలంక
1120 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు మడికి
1121 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు చొప్పెల్ల
1122 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు నర్సిపూడి
1123 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు మోదుకూరు
1124 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు గుమ్మిలేరు
1125 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు నవాబుపేట
1126 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు జొన్నాడ
1127 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు పెనికేరు
1128 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు కలవచర్ల
1129 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు ఆలమూరు
1130 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు పెదపల్ల
1131 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు పినపల్ల
1132 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు సంధిపూడి
1133 రాజమహేంద్రవరం ఆలమూరు చింతలూరు
1134 రాజమహేంద్రవరం కడియం వేమగిరి
1135 రాజమహేంద్రవరం కడియం కడియం(V)
1136 రాజమహేంద్రవరం కడియం జేగురుపాడు
1137 రాజమహేంద్రవరం కడియం దామిరెడ్డిపల్లి
1138 రాజమహేంద్రవరం కడియం వీరవరం
1139 రాజమహేంద్రవరం కడియం మురమండ
1140 రాజమహేంద్రవరం కడియం దుళ్ల
1141 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ బోల్లేద్దుపాలెం
1142 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ కోటికేశవరం
1143 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ రాఘవపురం
1144 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ కోటి
1145 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ శ్రీరంగపట్నం
1146 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ కోరుకొండ
1147 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ జంబూపట్నం
1148 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ నర్సాపురం
1149 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ కనుపూరు
1150 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ గాదరాడ
1151 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ నరసింహపుర అగ్రహారం
1152 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ దోసకాయలపల్లి
1153 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ బూరుగుపూడి
1154 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ కాపవరం
1155 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ మునగాల
1156 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ బుచ్చింపేట
1157 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ మధురపూడి
1158 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ నిడిగట్ల
1159 రాజమహేంద్రవరం కోరుకొండ గాడాల
1160 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం కృష్ణునిపాలెం
1161 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం కొత్తపల్లి
1162 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం గోకవరం
1163 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం తిరుమలాయపాలెం
1164 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం టాకూరుపాలెం
1165 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం సూదికొండ
1166 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం శివరామపట్నం
1167 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం మల్లవరం
1168 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం కలిజోళ్ళ
1169 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం భూపతిపాలెం
1170 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం రంప ఎర్రంపాలెం
1171 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం తంటికొండ
1172 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం గాదెలపాలెం
1173 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం అచ్యుతాపురం
1174 రాజమహేంద్రవరం గోకవరం గుమ్మళ్ళదొడ్డి
1175 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు యండగండి
1176 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు పామర్రు
1177 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు అంజూరు
1178 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు పాణింగిపల్లి
1179 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు కుందూరు
1180 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు శివల
1181 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు యర్రపోతవరం
1182 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు విలాస గంగవరం
1183 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు అద్దంపల్లి
1184 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు బాలాంత్రం
1185 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు గుడిగళ్ళభాగ
1186 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు గుడిగళ్ళ
1187 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు పేకేరు
1188 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు కుడుపూరు
1189 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు దంగేరు
1190 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు గంగవరం
1191 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు తామరపల్లి
1192 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు సత్యవాడ
1193 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు కూళ్ల
1194 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు కోటిపల్లి
1195 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు సుందరపల్లి
1196 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు కోట
1197 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు భట్లపాలిక
1198 రాజమహేంద్రవరం పామర్రు మసకపల్లి
1199 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం నందరాడ
1200 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం కలవచర్ల
1201 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం నరేంద్రపురం
1202 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం రాజానగరం
1203 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం జగన్నాధపురం అగ్రహారం
1204 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం వెంకటాపురం
1205 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం వెలుగుబంద
1206 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం పాలచర్ల
1207 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం శ్రీకృష్ణపట్నం
1208 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం కానవరం
1209 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం తోకాడ
1210 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం ముక్కినాడ
1211 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం పాతతుంగపాడు
1212 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం భూపాలపట్నం
1213 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం జి.యర్రంపాలెం
1214 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం కొండగుంటూరు
1215 రాజమహేంద్రవరం రాజానగరం నామవరం
1216 రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి రూరల్ తొర్రేడు
1217 రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి రూరల్ కొలమూరు
1218 రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి రూరల్ కాతేరు
1219 రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి రూరల్ పిడింగొయ్య
1220 రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి రూరల్ మోరంపూడి
1221 రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి రూరల్ హుకుంపేట
1222 రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి రూరల్ బొమ్మూరు
1223 రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి రూరల్ ధవిళేశ్వరం
1224 రాజమహేంద్రవరం రాజమండ్రి రూరల్ రాజవోలు
1225 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం పురుషోత్తపట్నం
1226 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం వంగలపూడి
1227 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం చినకొండేపూడి
1228 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం నాగంపల్లి
1229 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం నల్లగొండ
1230 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం శింగవరం
1231 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం సీతానగరం
1232 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం రఘుదేవపురం
1233 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం కూనవరం
1234 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం ముగ్గుళ్ళ
1235 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం మునికూడలి
1236 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం కాటవరం
1237 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం జాలిమూడి
1238 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం బొబ్బిర్లంక
1239 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం మిర్తిపాడు
1240 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం హుండేశ్వరపురం
1241 రాజమహేంద్రవరం సీతానగరం ములకల్లంక
1242 రామచంద్రపురం అనపర్తి దుప్పలపూడి
1243 రామచంద్రపురం అనపర్తి అనపర్తి
1244 రామచంద్రపురం అనపర్తి కొప్పవరం
1245 రామచంద్రపురం అనపర్తి మహేంద్రవాడ
1246 రామచంద్రపురం అనపర్తి పొలమూరు
1247 రామచంద్రపురం అనపర్తి రామవరం
1248 రామచంద్రపురం అనపర్తి కుతుకులూరు
1249 రామచంద్రపురం అనపర్తి పెడపర్తి
1250 రామచంద్రపురం అనపర్తి పులుగుర్త
1251 రామచంద్రపురం కాజులూరు జగన్నాధగిరి
1252 రామచంద్రపురం కాజులూరు తర్లంపూడి
1253 రామచంద్రపురం కాజులూరు మతుకుమిల్లి
1254 రామచంద్రపురం కాజులూరు బందనపూడి
1255 రామచంద్రపురం కాజులూరు ఆర్యావటం
1256 రామచంద్రపురం కాజులూరు గొల్లపాలెం
1257 రామచంద్రపురం కాజులూరు శలపాక
1258 రామచంద్రపురం కాజులూరు మంజేరు
1259 రామచంద్రపురం కాజులూరు శీల
1260 రామచంద్రపురం కాజులూరు కాజులూరు
1261 రామచంద్రపురం కాజులూరు చేదువాడ
1262 రామచంద్రపురం కాజులూరు అయితపూడి
1263 రామచంద్రపురం కాజులూరు తనుమళ్ళ
1264 రామచంద్రపురం కాజులూరు పెనుమళ్ళ
1265 రామచంద్రపురం కాజులూరు ఆండ్రంగి
1266 రామచంద్రపురం కాజులూరు కుయ్యేరు
1267 రామచంద్రపురం కాజులూరు దుగ్గుదుర్రు
1268 రామచంద్రపురం కాజులూరు ఉప్పుమిల్లి
1269 రామచంద్రపురం కాజులూరు కోలంక
1270 రామచంద్రపురం కాజులూరు పల్లిపాలెం
1271 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం నేలటూరు
1272 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం వల్లూరు
1273 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం నిడసనమెట్ట
1274 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం వడ్లమూరు
1275 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం కాలేరు
1276 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం నల్లూరు
1277 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం వెదురుమూడి
1278 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం అంగర
1279 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం పడమర ఖండ్రిక
1280 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం టేకి
1281 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం తాతపూడి
1282 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం కపిలేశ్వరపురం
1283 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం మాచర
1284 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం వాకతిప్ప
1285 రామచంద్రపురం కపిలేశ్వరపురం కోరుమిల్లి
1286 రామచంద్రపురం గంగవరం లక్ష్మీపురం
1287 రామచంద్రపురం గంగవరం సీతారాంపాడు
1288 రామచంద్రపురం గంగవరం నూగుమామిడి
1289 రామచంద్రపురం గంగవరం నీలవరం
1290 రామచంద్రపురం గంగవరం మోహనాపురం
1291 రామచంద్రపురం గంగవరం పండ్రప్రోలు
1292 రామచంద్రపురం గంగవరం పోతనదొరపాలెం
1293 రామచంద్రపురం గంగవరం కరకపాడు
1294 రామచంద్రపురం గంగవరం బర్రిమామిడి
1295 రామచంద్రపురం గంగవరం యల్లాపురం
1296 రామచంద్రపురం గంగవరం మర్రిపాలెం
1297 రామచంద్రపురం గంగవరం కొమరవరం
1298 రామచంద్రపురం గంగవరం ఇ. రామవరం
1299 రామచంద్రపురం గంగవరం పెద్దఅడ్డపల్లి
1300 రామచంద్రపురం గంగవరం జడేరు
1301 రామచంద్రపురం గంగవరం కురంగొంది
1302 రామచంద్రపురం గంగవరం శరభవరం
1303 రామచంద్రపురం గంగవరం యేటిపల్లి
1304 రామచంద్రపురం గంగవరం యండపల్లి
1305 రామచంద్రపురం గంగవరం చిన్నఅడ్డపల్లి
1306 రామచంద్రపురం గంగవరం చీడిపాలెం
1307 రామచంద్రపురం గంగవరం పండ్రపట్టుపాలెం
1308 రామచంద్రపురం గంగవరం కుసుమరాయి
1309 రామచంద్రపురం గంగవరం రాజంపాలెం
1310 రామచంద్రపురం గంగవరం గంగవరం
1311 రామచంద్రపురం గంగవరం లక్కాండ
1312 రామచంద్రపురం గంగవరం గోరగొమ్మి
1313 రామచంద్రపురం గంగవరం ఉయ్యాలమడుగు
1314 రామచంద్రపురం గంగవరం వేములోవ
1315 రామచంద్రపురం గంగవరం పెద్దగార్లపాడు
1316 రామచంద్రపురం గంగవరం దోరమామిడి
1317 రామచంద్రపురం గంగవరం ఆముదాలబంద
1318 రామచంద్రపురం గంగవరం యర్రంపాలెం
1319 రామచంద్రపురం గంగవరం కొత్తాడ
1320 రామచంద్రపురం గంగవరం సూరంపాలెం
1321 రామచంద్రపురం గంగవరం చినగార్లపాడు
1322 రామచంద్రపురం గంగవరం పిడతమామిడి
1323 రామచంద్రపురం గంగవరం నెల్లిపూడి
1324 రామచంద్రపురం గంగవరం దోనెలపల్లి
1325 రామచంద్రపురం గంగవరం కామవరప్పాడు
1326 రామచంద్రపురం గంగవరం కొండలంపాలెం
1327 రామచంద్రపురం గంగవరం పోతన్నదొరపాలెం
1328 రామచంద్రపురం గంగవరం ఓజుబంద
1329 రామచంద్రపురం గంగవరం జగ్గంపాలెం
1330 రామచంద్రపురం గంగవరం జియ్యంపాలెం
1331 రామచంద్రపురం గంగవరం రాజవరం
1332 రామచంద్రపురం గంగవరం నేలదోనెలపాడు
1333 రామచంద్రపురం గంగవరం రాజుపేటలొద్ది
1334 రామచంద్రపురం గంగవరం యామనపల్లి
1335 రామచంద్రపురం గంగవరం పాతరామవరం
1336 రామచంద్రపురం గంగవరం బయ్యనపల్లి
1337 రామచంద్రపురం గంగవరం కొత్తరామవరం
1338 రామచంద్రపురం గంగవరం చోడవరం
1339 రామచంద్రపురం గంగవరం ఉమ్మెత్త
1340 రామచంద్రపురం గంగవరం లొద్దిపాలెం
1341 రామచంద్రపురం గంగవరం మొల్లేరు
1342 రామచంద్రపురం గంగవరం బి. శివరామపట్నం
1343 రామచంద్రపురం గంగవరం రాములదేవపురం
1344 రామచంద్రపురం గంగవరం లింగవరం
1345 రామచంద్రపురం గంగవరం కట్టుమిల్లి
1346 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు రంగాపురం
1347 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు ఇళ్లపల్లి
1348 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు తుమ్మలపల్లి
1349 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు రాలఖండ్రిక
1350 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు బిక్కవోలు
1351 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు బలభద్రపురం
1352 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు కాపవరం
1353 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు కొమరిపాలెం
1354 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు తొస్సిపూడి
1355 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు పందలపాక
1356 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు ఊలపల్లి
1357 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు కొంకుదురు
1358 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు ఆరికరేవుల
1359 రామచంద్రపురం బిక్కవోలు మెల్లూరు
1360 రామచంద్రపురం మండపేట కేశవరం
1361 రామచంద్రపురం మండపేట వేములపల్లి అనే సీతయ్యపాలెం
1362 రామచంద్రపురం మండపేట చినద్వారపూడి
1363 రామచంద్రపురం మండపేట ద్వారపూడి
1364 రామచంద్రపురం మండపేట జడ్.మేడపాడు
1365 రామచంద్రపురం మండపేట మేర్నిపాడు
1366 రామచంద్రపురం మండపేట వెలగతోడు
1367 రామచంద్రపురం మండపేట పాలతోడు
1368 రామచంద్రపురం మండపేట ఇప్పనపాడు
1369 రామచంద్రపురం మండపేట తాపేశ్వరం
1370 రామచంద్రపురం మండపేట అర్తమూరు
1371 రామచంద్రపురం మండపేట మారేడుబాక
1372 రామచంద్రపురం మండపేట మండపేట
1373 రామచంద్రపురం మండపేట యేడిద
1374 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం
1375 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం చోడవరం
1376 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం అంబికాపల్లి అగ్రహారం
1377 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం నరసాపురపుపేట
1378 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం ఓదూరు
1379 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం యనమదల
1380 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం తాడిపల్లి
1381 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం కాపవరం
1382 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం కందులపాలెం
1383 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం వెల్ల
1384 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం ఏరుపల్లి
1385 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం ముచ్చుమిల్లి
1386 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం ఉట్రుమిల్లి
1387 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం జగన్నాయకులపాలెం
1388 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం వెలంపాలెం
1389 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం ద్రాక్క్షారామ
1390 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం తోటపేట
1391 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం హసన్్బాద
1392 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం ఉండూరు
1393 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం భీమకోసుపాలెం
1394 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం వేగాయమ్మపేట
1395 రామచంద్రపురం రామచంద్రపురం వెంకటాయపాలెం
1396 రామచంద్రపురం రాయవరం లొల్ల
1397 రామచంద్రపురం రాయవరం వెదురుపాక
1398 రామచంద్రపురం రాయవరం నదురుబాద
1399 రామచంద్రపురం రాయవరం పసలపూడి
1400 రామచంద్రపురం రాయవరం సోమేశ్వరం
1401 రామచంద్రపురం రాయవరం మాచవరం
1402 రామచంద్రపురం రాయవరం చెల్లూరు
1403 రామచంద్రపురం రాయవరం వెంటూరు
1404 రామచంద్రపురం రాయవరం కూరకాళ్లపల్లి
1405 రామచంద్రపురం రాయవరం కూర్మాపురం