Close

జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ, ఇతర అధికారులు హెలిపాడ్, ఫంక్షన్ స్థలాలు, జంక్షన్ అభివృద్ధి మరియు కాంతి దీపములు ప్రారంభోత్సవ స్థలాలను కాకినాడలో 27-2-2018 న సందర్శించారు.

Publish Date : 28/02/2018

జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ, ఇతర అధికారులు హెలిపాడ్, ఫంక్షన్ స్థలాలు, జంక్షన్ అభివృద్ధి మరియు కాంతి దీపములు ప్రారంభోత్సవ స్థలాలను కాకినాడలో 27-2-2018 న సందర్శించారు.