Close

గౌరవనీయ మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి 4-10-2019 న రాజమహేంద్రవారంలో 6 వ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ను ప్రారంభించారు.